Uszkodzenia wtryskiwaczy Common Rail

Warto podkreślić, iż wszystkie uszkodzenia wtryskiwaczy sprawdzamy pod mikroskopem. Pozwala to na weryfikacje przyczyn powstania uszkodzenia i wyeliminowania go. Zdarza się, że uszkodzenie wtryskiwacza jest spowodowane zanieczyszczeniami z paliwa. Dzieję  się tak kiedy użytkownik auta nie przestrzega zaleceń producenta odnośnie częstotliwości wymiany filtra paliwa. Na zdjęciach widoczne są uszkodzenia spowodowane złą jakością paliwa.

Uszkodzone rozpylacze:

rozpylaczeUszkodzona iglica rozpylacza:

iglicaUszkodzenia tłoków i zaworów powstają przez ścieranie prowadnicy – między tłokiem zaworu, a częścią zaworu – co świadczy o złej jakości paliwa i zanieczyszczeniu powierzchni tłoka zaworowego i w przyszłości zatarciu całego mechanizmu.

Porównanie zaworu uszkodzonego i nieuszkodzonego:

porownanieZestawienie zespołu zaworowego nowego i zużytego:

zawor-nowy-zuzytyZużycie i erozja mogą być przyczyną nieszczelności gniazda kulki. Może to powodować zmianę  natężenia przepływu paliwa, lub wpływać na ilość wtryśniętego paliwa. Zużycie ikawitacja powodują nieszczelność gniazda.

Uszkodzone gniazdo kulki:

gniazdoZarysowana powierzchnia tłoka zaworowego:

tlokUszkodzony tłok zaworu wysokociśnieniowego Bosch:

tlok-zaworuUszkodzony tłok zaworu wysokociśnieniowego Bosch:

tlok-zaworu2Prawdopodobną przyczyną występowania zanieczyszczeń metalicznych we wtryskiwaczach jest uszkodzona, łuszcząca się pompa wysokiego ciśnienia. Powodem łuszczenia się jest najczęściej zmęczenie materiału. Inne uszkodzenia wtryskiwaczy Common Rail: uszkodzony zawór wtryskiwacza Common Rail Delphi (widać wyraźne ślady zużycia  i zatarcia materiału spowodowane złą jakością paliwa).

uszk-zaworuszk-zawor2