Przeglądy eksploatacyjne

Okresowe wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych samochodu jest czynnikiem gwarantującym jego długą żywotność. Przeglądy powinny być wykonywane co określony przez producenta samochodu przebieg lub raz do roku.

Bieżąca realizacja przeglądów okresowych jest podstawą do bezawaryjnej eksploatacji samochodu. W ramach przeglądów nie tylko wymieniamy elementy eksploatacyjne jak olej, czy filtry, ale nasi serwisanci dokładnie sprawdzą poprawność funkcjonowania poszczególnych układów w pojeździe i odpowiednio zareagują na zauważone w trakcie badania nieprawidłowości.

W okresie gwarancyjnym

Oferujemy przeglądy gwarancyjne zgodnie z dyrektywą GVO. Nasz warsztat zapewnia kompleksowość, profesjonalizm i wysoki standard oferowanych usług. Regulacje GVO, które weszły w życie w Polsce z dniem 1 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 329) liberalizują podejście do obsługi posprzedażnej samochodów i dają konsumentom, również firmom posiadającym floty samochodowe, prawo do decydowania o miejscu zlecania usług nie objętych bezpłatną gwarancją producenta, również w okresie obowiązującej gwarancji cało pojazdowej. Rozwój oferty usługowej sieci jest konsekwencją stale rosnących wymagań rynku motoryzacyjnego. Zapewniamy pełną obsługę samochodów wszystkich marek w zakresie przeglądów okresowych, diagnostyki oraz napraw mechanicznych i elektrycznych przy wykorzystaniu części spełniających definicję części oryginalnych.

Przeglądy eksploatacyjne wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów samochodów w zakresie określanym w dokumentacji producenta lub w książce serwisowej pojazdu. Montaż wyłącznie części zgodnych z oryginałem w myśl obowiązujących przepisów GVO. Zgodnie z obowiązującymi od 01.11.2004 przepisami GVO wykonywanie przeglądów okresowych poza siecią warsztatową producenta pojazdu nie ogranicza praw właściciela pojazdu do roszczeń gwarancyjnych.

Naprawy bieżące i eksploatacyjne wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej Bosch ESI[tronic2.0] zgodnej z wytycznymi producentów pojazdów.

Dokumentacja techniczna wykorzystywana przez serwisy dostarczana jest przez firmę Bosch w postaci abonamentu oprogramowania ESI[tronic]. Zakres dokumentacji obejmuje m. in.:

– dokumentację techniczną diagnostyczną,

– zakresy przeglądowe zgodne z wymaganiami producentów pojazdów,

– czasy naprawcze oparte na normach producentów samochodów.

Gwarancja na części i usługi wykonywane w Bosch Car Service Klaczek jest zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami. Ze względu na specyfikę oferowanych produktów i usług wszystkie części i akcesoria (w tym części Bosch) oferowane w sieci posiadają gwarancję ich producenta; serwisy postępują zgodnie z procedurami reklamacyjnymi poszczególnych producentów.

„Zdaniem Komisji Europejskiej odpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancyjnym można wykonywać poza autoryzowanymi stacjami obsługi. Nie trzeba też używać do napraw czy wymiany wyłącznie oryginalnych części z logo producenta auta. Nawet jeśli naprawę wykonuje autoryzowana stacja obsługi (ASO), mogą być używane tańsze części z logo ich wytwórcy, a nie producenta auta tzw. zamienniki.

Idąc za wytycznymi Komisji Europejskiej można dokonać następującego podziału. Jeśli za naprawę płaci klient, nikt nie może mu narzucać gdzie i przy użyciu jakich części będzie ona wykonana. Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód jest na gwarancji, ale dana usługa jest odpłatna, np. wymiana elementów nieobjętych gwarancją lub zużywających się jak klocków hamulcowych, olejów, płynów eksploatacyjnych, sprzęgieł, amortyzatorów, części układów zawieszenia, układów wydechu i mechanizmu rozrządu itp. albo wykonywanie przeglądów okresowych. Natomiast gdy płaci producent – np. przy bezpłatnej, gwarancyjnej wymianie części – wtedy to on decyduje o wyborze rodzaju części zamiennej i wyznacza miejsce naprawy. Reasumując obowiązujące obecnie w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej przepisy prawne ograniczają monopolistyczne prawa koncernów samochodowych dotyczące serwisowania samochodów w okresie gwarancyjnym.

Pozwala to właścicielom samochodów do swobodnego wyboru miejsca serwisowania pojazdów. Oznacza to że przegląd samochodu w serwisie nieautoryzowanym nie może być powodem odmówienia posiadaczowi samochodu praw wynikających z udzielonej mu gwarancji. Oznacza to także możliwość instalowania w samochodach części nieoryginalnych, tak zwanych zamienników, bez utraty gwarancji.”

Poza okresem gwarancyjnym

Przeglądy eksploatacyjne nie zwalniają z obowiązku użytkownika pojazdu przed systematycznym okresowym, np. co 1000 km sprawdzaniem poziomu oleju silnikowego, płynów eksploatacyjnych, ciśnienia i stanu opon. Szczególnie zaleca się to przed dłuższą podróżą. Podczas okresowego przeglądu eksploatacyjnego poza okresem gwarancyjnym – w zależności od przebiegu lub wieku pojazdu, użytkownik powinien wymienić:

– olej silnikowy,

– filtr oleju,

– filtr paliwa,

– wkład filtra powietrza,

– filtr przeciwpyłowy,

– świece zapłonowe,

– płyn hamulcowy,

– płyn chłodzący,

– olej w automatycznej skrzyni biegów z filtrem,

– i inne ( w zależności od zaleceń producenta ),

oraz sprawdzić stan techniczny pojazdu i wykonać diagnostykę komputerową układów elektronicznych pojazdu.

Dobry stan techniczny samochodu to nie tylko gwarancja bezproblemowego przejścia przeglądu technicznego, ale również dbanie o swoje bezpieczeństwo, pasażerów i innych użytkowników dróg. W przypadku starszych samochodów warto sprawdzać stan techniczny również między przeglądami. Zachęcamy więc Państwa do zadbania o swoje auto, niezależnie od wieku auta i jego przebiegu. Wykonanie jednego przeglądu w roku to zwykła profilaktyka. To jedyny sposób, by uniknąć przykrych niespodzianek.

Szczegółowych ustaleń dokonujemy z każdym klientem indywidualnie. Wszelkie naprawy i inne czynności dodatkowe, które należy wykonać, wg. naszej oceny na podstawie przeglądu są zawsze na bieżąco konsultowane z klientem (na miejscu lub telefonicznie, realizowane po ówczesnej akceptacji klienta). Wszystkie czynności przeglądowe i inne związane z obsługą pojazdu są uzupełniane w książeczce serwisowej pojazdu.