Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak często wykonuję się przeglądy rejestracyjne?

W nowych pojazdach, pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Po upływie powyższych terminów, badania techniczne wykonujemy z częstotliwością jednego roku, z wyjątkiem ciągników rolniczych gdzie badanie powtarzamy co 2 lata.     W przypadku gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd jest przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy, badania techniczne wykonujemy co roku bez względu na wiek pojazdu.

Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne w motocyklach?

Przeglądy rejestracyjne motocykli wykonuje się tak samo często jak przeglądy rejestracyjne samochodów osobowych. Gdy motocykl jest nowy – musimy go poddać kontroli przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji, następnie badanie techniczne należy wykonać przed upływem 2 lat, dalej przeglądy są wykonywane co roku.

Czy za badanie hak holowniczego płaci się podczas każdego badania technicznego?

Pierwszego podania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep jest badaniem jednorazowym. Podczas kolejnego okresowego badania technicznego nie pobiera się opłaty za sprawdzenie haka holowniczego.

Ile kosztuje przegląd po zamontowaniu haka holowniczego?

Podczas pierwszego podania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep nie wykonuje się okresowego badania technicznego. Zakres obejmuje jedynie sprawdzenie samego haka holowniczego. W tym wypadku koszt badania wynosi 35 zł brutto.

Czy wymagane są dodatkowe dokumenty podczas badania pojazdu z instalacją gazową?

Podczas badania technicznego samochodu wyposażonego w instalację gazową powinno się przedstawić następujące dokumenty:

– dowód rejestracyjny pojazdu,

– świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,

– świadectwo legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej (dotyczy pojazdów gdzie instalacja była montowana po 20.04.2001).

Co robić jeśli kończy się termin ważności zbiornika gazu LPG?

Tylko samochód z ważnym terminem zbiornika gazowego jest w stanie uzyskać pozytywne badanie techniczne. Z reguły zbiorniki są legalizowane na okres 10 lat. W wypadku gdy ten termin upłynął, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy w uprawnionym serwisie instalacji gazowych LPG. Powtórne sprawdzenie i legalizacja przedłuży ważność zbiornika o kolejne 5 lat.

Jaka jest kolejność działań podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Jakie dokumenty są wymagane podczas przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy?

W przypadku samochodów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej wymagana jest czasowa rejestracja na terenie Polski.

Unia Europejska: Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami.

Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:

  1. Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
  2. Zgłoszenie samochód do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy). WAŻNE: Zgłoszenie do urzędu celnego należy wykonać do 5 dni od dnia wjazdu pojazdem na teren Polski.
  3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.
  4. Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.
  5. Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.

W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy opłaty akcyzy (jeśli dotyczy), jak również podatku VAT.

Ile kosztuje przegląd rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Cena badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

Samochód do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej – 98 zł

Motocykl – 62 zł

Przyczepa do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej – 78 zł

Samochód do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej wyposażony w instalację gazową – 163 zł

Czy trzeba przetłumaczyć dokumenty przed wizytą na Stacji Kontroli Pojazdów?

W większości przypadków nie ma potrzeby tłumaczenia dokumentów przed wizytą w stacji diagnostycznej. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady. W nietypowych przypadkach może się to okazać niezbędne. Jeżeli posiadają Państwo samochód z poza wymienionych obszarów, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.